ASTROLOGISCHE MANDALA’S

MANDALA (Sanskriet voor cirkel)

De Mandala is een concentratiepunt bij meditatie.
Het concipiëren van een Mandala is aan strenge wetmatigheden gebonden.
Ieder mens kan zijn eigen Mandala maken door hierbij gevoel en intuïtie de vrije loop te laten.
Schakel het denken zoveel mogeliijk uit en geef de kosmische krachten , om U aanwezig, de
gelegenheid werkzaam te zijn.
De mandala is een diagram van in de schepping levende vormen zoals kristallen, geluid en
lichtgolven en biochemische moleculaire patronen.
Deze vormen, geometrisch geconstrueerd en uitgewerkt, zijn bij het vervaardigen van een Mandala
van het grootste belang, aangezien zij corresponderen met de in de kosmos aanwezige krachtvelden.
Verdere wetmatigheid zijn de kardinale punten en de symmetrie.
Met de juiste intentie en eerbied voor Gods schepping gemaakt, kan een Mandala een heilzame
werking op geest en lichaam hebben.
Ik ben ervan overtuigd, dat een Mandala genezend werkt en schadelijke invloeden uit Uw omgeving
neutraliseert of doet verdwijnen.
Na verloop van tijd is het mogelijk dat de werking van Uw Mandala iets afneemt.
Indien dit plaatsvindt, kunt U dat zelf verhelpen door de Mandala weer door meditatie op te laden.

 

Fokke Duetz 1910 / 1989